مدیر مركز تیمز و پرلز ایران تشریح كرد

جایگاه ایران بین سایر کشورها در مطالعات تیمز و پرلز

جایگاه ایران بین سایر کشورها در مطالعات تیمز و پرلز فیکس سرور: خراسان رضوی مدیر مرکز تیمز و پرلز ایران، جایگاه ایران را در میان سایر کشورها در مطالعات تیمز و پرلز مورد بررسی قرار داد.


مسعود کبیری امروز پنجشنبه ۱۸ آبان ماه، در همایش تخصصی بررسی مطالعات تیمز ۲۰۲۳ و پرلز ۲۰۲۱ که در محل پژوهشکده تعلیم و تربیت عباس زادگان مشهد برگزار گردید، عنوان کرد: مطالعات تیمز و پرلز مطالعاتی هستند که بطور عمومی بر حوزه سیاست گذاری طراحی می شود و لزوما بر معلم تاکید ندارند. ما کوشیدیم در این ارائه بر حوزه معلمین متمرکز شویم.
ایشان سپس با ارائه مطالعات تیمز(۲۰۲۳) و پرلز(۲۰۲۱)، در عرصه های معرفی مطالعات و نتایج مطالعات در دو بخش بررسی عملکردی و راهکارهای موجود، اضافه کرد: پرلز به مفهوم مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن و تیمز به مفهوم مطالعه بین المللی پیشرفت علوم و ریاضی است.
مدیر مرکز تیمز و پرلز ایران در بخش اول ارائه بررسی مطالعات تیمز(۲۰۲۳) و پرلز (۲۰۲۱)، درباب مساله های اصلی پیدایش مطالعات بین المللی در این زمینه اشاره کرد: نیاز سیاستگذاران آموزشی به اطلاع از کیفیت آموزش در سطح کلی نظام آموزشی نخستین مساله ما در این حوزه می باشد.
کبیری افزود: بعد از آن کشورها در پنج دهه پیش به این نتیجه رسیدند که آیا امکان مقایسه در یادگیری دروسی که بافت ملی و بومی ندارد وجود دارد؟ در همین خصوص تلاش ها در سال ۱۹۶۷ توسط بزرگان علوم جهان آن زمان شروع شد و نظامی بر این اساس تعریف شد. در سال ۱۹۹۵ این مطالعات به بلوغ رسید.
وی با اشاره به این که مطالعات تیمز وپرلز با اهمیت ترین مطالعات نهاد IEA است، اشاره کرد: این مطالعات بزرگترین و قدیمی ترین مطالعات در دنیا هستند. بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی کشورهای شرکت کننده، هدف برگزاری آزمون های IEA است.
مدیر مرکز تیمز و پرلز ایران افزود: طراحی، هدایت و اجرای مطالعات تیمز و پرلز در ایران بر عهده مرکز ملی مطالعات تیمز و پرلز واقع در پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش است.
کبیری با اشاره به چرخه مطالعات تیمز و پرلز تشریح کرد: دوره مطالعات تیمز هر چهارسال و پرلز هر پنج سال است. همین طور نمونه های شرکت کننده در این مطالعات و آزمون ها شامل ۶۴ کشور و ایالت در تیمز و ۶۱ کشور و ایالت نیز در پرلز است. در ایران تعداد ۸۰۳۵ دانش آموز از ۲۵۰ مدرسه در پایه چهارم و تعداد ۶۴۸۲ دانش آموز از ۲۵۰ مدرسه در پایه هشتم در این آزمون ها در سال ۲۰۱۵ شرکت کرده اند. همین طور نمونه گیری ها بصورت دومرحله ای خوشه ای طبقه ای با شیوه تصادفی pps از میان کلیه دانش آموزان در پایه های مرتبط انجام شده است.
مدیر مرکز تیمز و پرلز ایران در ادامه ضمن بیان سوالات اصلی مطالعات تیمز و پرلز، اشاره کرد: چگونگی عملکرد آموزشی هر کشور در هریک از دروس ریاضیات، علوم و خواندن در مقایسه با خود و سایر کشورها قسمتی از سوالات این مطالعات است. همین طور یکی از سوالات مهم در این مطالعات، چگونگی نقش عوامل پیشینه ای و منابع و سازماندهی آموزشی در دروس ریاضیات، علوم و خواندن است. این عوامل شامل نقش خانواده، معلم، مدرسه و برنامه ریزی درسی در این خصوص است که در هر یک از این عوامل جنبه های مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد.
کبیری در بخش دیگری از ارائه خود به بیان ابزارها در این مطالعات پرداخت و عنوان کرد: تعداد سوالات زیادی در این مطالعات بررسی می شود. ۲۲۰ سوال برای درس علوم و ۲۱۲ سوال برای درس ریاضی در ۱۴ دفترچه ارائه می شود.
وی در ارائه نتایج مطالعات تیمز(۲۰۲۳) و پرلز(۲۰۲۱)، اظهار داشت: نتیجه اصلی که در این خصوص می توان داشت بطور کلی عملکردی که برای ایران تعریف شده، خیلی مطلوب نمی باشد. نتیجه آزمون تیمز ۴۴۵ است و از میانگین استاندارد جهانی که ۵۰۰ است پایین تر هستیم. جایگاه ایران در بین کشورهای شرکت کننده نشان دهنده آنست در مقایسه با کشورهای دیگر وضعیت خیلی مطلوبی نداریم.
وی افزود: با این وجود اما بررسی های عملکردی کشور در چند سال اخیر نشان داده است باوجود این که وضعیتمان در مقایسه با سایر کشورها خوب نیست اما اهنگ وضعیت بهتری را شاهد می باشیم. این وضعیت اما در مورد خواندن مقداری قابل تامل است. ما تا سال ۲۰۱۱ رشد خوبی داشته ایم اما بعد از آن که مصادف با دوران کرونا شد بصورت قابل تاملی در عرصه خواندن گرفتار افت شدیم و بعد از کرونا وضعیت ما مقداری بدتر شده است. اما لازم به ذکر است که نتایج نشان میدهد کرونا در همه دنیا حتی در کشورهای توسعه یافته تاثیرگذاری منفی داشته است. بدین سبب مشکلات ما از این حوزه مشکلات جهان شمولی است.
مدیر مرکز تیمز و پرلز ایران با اشاره به نقاط معیار عملکردی مطالعات تیمز وپرلز در چهار بخش پایین، متوسط، بالا و بسیار بالا اظهار داشت: نتایج نشان میدهد در ایران و در علوم ریاضی که پیش از کرونا برگزار گردید، ۶۸ درصد دانش آموزان به بنچمارک حداقل می رسند. یعنی از هر سه دانش آموز یک دانش آموز نمی رسد. در خواندن وضعیت بدتر شد و ۵۹ درصد از دانش آموزان ما به بنچمارک حداقلی می رسند. به عبارت دیگر در پیش از کرونا اگر کلاس را سی نفره در نظر بگیریم معیار ملی به این صورت بوده که ۱۰ دانش آموز هیچ چیز یاد نگرفته است. در مدارس روستایی این مشکل جدی است. برآورد ما نشان میدهد در سطح کشوری ۸۰ درصد از دانش آموزان ایرانی به بنچمارک یک (کف یادگیری و حداقل ها) نمی رسند.
کبیری با تأکید بر این که باید به سراغ دانش آموزانی برویم که کنار گذاشته شده اند، تشریح کرد: به نظر اگر این ۶۸ درصد بالای ۸۵ درصد شود نمره ایران ۵۰۰ خواهد شد. این درحالی است که در دنیا ۹۴ درصد دانش آموزان به حداقل آموزش ها یا بنچمارک یک می رسند.
وی با اشاره به جمعیت یک درصدی سطح پنجم(پیشرفته) نقاط عملکردی مطالعات، تشریح کرد: این مقدار در دنیا شش تا ۷ درصد است. ما در برگزاری جشنواره ها، روی ۷ درصد دانش آموزان تمرکز کرده ایم. شاید اگر از من بپرسند یک هدف داشته باشیم که به آن برسیم تغییر از سمت دانش آموزان خوب به سمت دانش آموزان ضعیف است. این وضعیت به عوامل مختلفی بستگی دارد. هر دانش آموز استعداد یادگیری کف و کمینه را دارد.
مدیر مرکز تیمز و پرلز ایران در بخش دیگر ارائه خود، درباب عوامل موثر بر آموزش تصریح کرد: محیط خانه، شرایط مدرسه، وضعیت معلم، برنامه درسی، چگونگی تدریس و وضعیت یادگیرنده تعدادی از این عوامل محیطی موثر بر آموزش است.
کبیری در بخش پایانی ارائه خود در خصوص راهکارهای مربوط به ارتقای کیفیت آموزش، اظهار داشت: تغییر نگاه های درون و بیرون از آموزش به موضوع کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده در سطوح صنف و ستاد، کاهش فعالیت ها و کوشش های حاشیه ای و کم ارتباط با آموزش برای مجال تمرکز بر کیفیت آموزش، افزایش زمان آموزش، بهره گیری از روش های مبدعانه و کم هزینه تر برای بهبود آموزش، پایش مستمر کیفیت آموزشی در سطح نظام(کلاس، مدرسه، منطقه، استان) همچون راهکارهای بررسی شده در این زمینه هستند.
همین طور در ادامه این مراسم مرتضی مهدویان دلاوری، رییس پژوهشکده تعلیم و تربیت عباس زادگان مشهد عنوان کرد: آزمون تیمز ۲۰۲۳، امسال در یک بازه زمانی ۲۳ روزه در استان اجرا شد.
وی افزود: آزمون تیمز سواد علوم و ریاضی را در دو پایه چهارم و هشتم مورد بررسی قرار می دهد. امسال استان خراسان رضوی بیشترین تعداد مدرسه را در کل کشور داشت. ۱۰ درصد از کل مدارسی که امسال برای آزمون تیمز انتخاب شده بود از استان ما بود. این مقدار معادل ۴۵ مدرسه از تعداد ۴۵۰ مدرسه در کشور بوده است. بواسطه راهبری ها و مدیریت اداره کل آموزش وپرورش استان داشتند این آزمون ها به نحو احسن انجام شد.
رییس پژوهشکده تعلیم و تربیت عباس زادگان مشهد با اعلان اینکه ما ۲۳ اداره را از ۴۸ اداره استان در این آزمون داشتیم، افزود: تعداد کل دانش آموزان شرکت کننده در این آزمون هزار و ۳۹۰ نفر بود که از این تعداد ۷۲۷ دانش آموز در پایه چهارم و ۵۹۳ دانش آموز در پایه هشتم داشتیم. ۴۰ مدرسه دولتی و پنج مدرسه غیر دولتی در برگزاری این آزمون دخیل بودند.
مهدویان دلاوری با تأکید بر لزوم تحلیل و متناسب سازی یافته های آزمون های تیمز و پرلز، تصریح کرد: لطمه شناسی این حوزه خیلی مهم است. ما بواسطه خروجی هایی که نظام آموزش وپرورش دارد و این خروجی ها را از رفتارهایی که در سطح جامعه مشاهده می نماییم، باید نظام آموزشی و تربیتی خودرا مورد بررسی قرار دهیم.
وی با اشاره به نتایج لطمه شناسی آزمون تیمز ۲۰۱۹ تصریح کرد: در لطمه شناسی آزمون تیمز ۲۰۱۹ به سه مساله اساسی رسیدند. روش جذب نادرست در نظام آموزشی ایران، روش های نادرست آموزش در مدارس و ضعف دانش آموز در درک مطلب، نتایجی بود که در بررسی نتایج آزمون تیمز ۲۰۱۹ به آن رسیدند که باید این نکات بصورت دقیق مورد بررسی قرار بگیرد.
منبع:

1402/08/19
16:18:30
0.0 / 5
304
تگهای خبر: آموزش , پژوهش , خدمات , دانش
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۱
تعمیر سرور فیکس سرور

fixserver.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فیكس سرور محفوظ است

فیكس سرور

سرور و هاست و دامین